Current Affairs

ப்ரூகேசியா நானா


“ப்ரூக்ஸியா நானா” ஒரு புதிய பச்சோந்தி இனம், இது வடக்கு மடகாஸ்கரில் உள்ள மொன்டேன் மழைக்காடுகளில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது பூமியின் அறியப்பட்ட மிகச்சிறிய ஊர்வன மற்றும் இது ஜெனுயிஸ் ப்ரூக்கீசியாவுக்கு சொந்தமானது.

ஆண் இனங்கள் 21.6 மிமீ மற்றும் பெண் 28.9 மிமீ அளவில் உள்ளன.

Daily Current Affairs in Tamil            

Also Read Current Affairs in TamilCurrent Affairs in EnglishDownload Current pdf in TamilDownload Current Affairs pdf in EnglishUpcoming Jobs,  Buy Tnpsc study materials online

                                                                                                      

 

 

ப்ரூகேசியா நானா