Current Affairs

அறிக்கை - இந்தியாவில் சுகாதாரம்


Daily Current Affairs in Tamil

அறிக்கை - இந்தியாவில் சுகாதாரம்

முக்கிய புள்ளிகள்:

இந்தியாவில் உடல்நலம்அறிக்கையின் முக்கிய நோக்கம் இந்தியாவின் சுகாதாரத் துறை குறித்த அளவு தரவுகளை சேகரிப்பதாகும், இந்த அறிக்கை புள்ளிவிவரங்கள் மற்றும் திட்ட அமலாக்க அமைச்சினால் மறுபரிசீலனை செய்யப்படுகிறது

7.5% இந்தியர்கள் வியாதிகளால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

கிராமப்புற இந்தியாவில்: 6.8%

நகர்ப்புற இந்தியாவில்: 9.1%.

மதம் சார்ந்த வகைப்பாடு:

சமணர்கள் - 11.2%

சீக்கியர்கள் - 11%;

கிறிஸ்தவர்கள் - 10.5%

முஸ்லிம்கள் - 8.1%

புத்தர்கள் - 8%

இந்துக்கள் - 7.2%

பாலின அடிப்படையிலான வகைப்பாடு:

ஆண்: கிராமப்புறம் - 6.1%, நகர்ப்புறம் - 8.2%

பெண்: கிராமப்புற - 7.6%, நகர்ப்புற - 10%

Daily Current Affairs in Tamil

Also Read Current Affairs in TamilCurrent Affairs in EnglishDownload Current pdf in TamilDownload Current Affairs pdf in EnglishUpcoming Jobs,  Buy Tnpsc study materials online

அறிக்கை - இந்தியாவில் சுகாதாரம்